αι περιστάσεις, 2021

200 years ασφυξία FYTAartist book/ unique/ online exhibition

The artwork αι περιστάσεις is a digital artist book created on the occasion of the online exhibition 200 years ασφυξία organised and curated by FYTA. αι περιστάσεις is celebrating the 200th anniversary of the 1821 Revolution and especially Haiti's contribution as it was the first government of an independent state that recognised Greece's liberation from the Ottomans in 1821.